บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

UnicornDevelopment

เราคือบริษัทชั้นนำด้านการให้คำปรึกษาและส่งมอบโซลูชั่นงานระบบเครือข่ายโทรคมนาคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2021/03/img-slider-01-1-Recovered33.jpg
https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2021/03/bgn-slider-blue-corner-left-1-Recovered33.png
https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2020/04/floater-gold-dots-1.png
Respond

AllWant

ของทุกธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา
https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2020/05/img-slider-02-1.jpg
https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2021/03/bgn-slider-blue-corner-left-1-Recovered33.png
Goal

WorthilyIt also has

เป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจและเพื่อต่อยอดทางด้านผลกำไรสูงสุดของทุกองค์กรที่ต่างได้มอบความไว้วางใจในบริการจากเรา โดยทางบริษัทฯเน้นให้คำแนะนำในการเลือกใช้ Service และ Solution ที่เหมาะสม ตามงบประมาณและธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ
https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2020/05/img-slider-03-1.jpg
https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2021/03/bgn-slider-blue-corner-left-1-Recovered33.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
บริษัท

ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน 2559 โดยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านด้านการส่งมอบโซลูชั่นงานระบบโทรคมนาคมและไอซีที กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน
https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2020/04/img-consultancy-excellence-1.png
Smart technology

คือการรวมเอา 3 ระบบหลักๆมาไว้เข้าด้วยกัน ได้แก่ ระบบเครื่องยนต์ ESP ที่มาพร้อมกับระบบหัวฉีด PGN Fi,ระบบ Ware house system management robot auto,Car park system management

Digital disruption

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ แพลตฟอร์ม และนวัตกรรมต่างๆ ที่อิงเทคโนโลยีดิจิทัล จะช่วยให้ระบบดูง่ายขึ้น ประหยัดเวลา แรงงานคนน้อยลง ค่าใช้จ่ายน้อยลง มองเห็นตัวเลขการพัฒนาแนวโน้มต่างๆ

Business intelligence

หรือ BI คือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการสรุปภาพรวมของข้อมูลทางธุรกิจ และใช้เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (operation staff) ผู้บริหารระดับกลาง (manager level) และผู้บริหารระดับสูง (executive level) โดยจะแสดงผลข้อมูลที่ถูกเชื่อมต่อไว้จากแหล่งต่าง ๆ

https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2020/04/img-years-of-trust-1.png
Our Company

development

การเปลี่ยนแปลงจึงมาสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น ด้วยการให้คำปรึกษา การวางระบบ การอบรมการใช้งาน กับเทคโนโลยีประเภท
- AI
- IOT
- Big Data
- Block Chain
-Cloud
-Digital platform
Meet Professionals

Strategy & Consulting

*เราช่วยลูกค้าในการเห็นมองเห็นภาพและความเป็นไปได้ของธุรกิจในอนาคต และร่วมปฏิรูประบบต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบวงจรได้อย่างรวดเร็วและไร้ขอบเขต
*เราให้คำปรึกษา ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนถึงส่งมอบงานครบถ้วน และดูแลแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2020/04/img-commited-to-business-1.png
14
15
17
18
2021.2.10_210211_0
2021.2.10_210211_1
2021.2.10_210211_2
2021.2.10_210211_5
2021.2.10_210211_6
2021.2.10_210211_7
2021.2.10_210211_10
2021.2.10_210211_11
2021.2.10_210211_21
2021.2.10_210211_34
เราให้คำแนะนำ

ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา

ออกแบบโดยวิเคราห์จากธุรกิจของคุณ จากการดำเนินงาน ภายในและภาย อุปนิสัยองค์กรณ์ ให้สอดคล้องและสามารถพัฒนาต่อยอดไปอย่างมั่นคง
https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2021/02/1.jpg
Sales manager
Mr.Tanawat Chantanachinda
https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2021/02/3.jpg
Managing Director
Ms. Romtheera Jiravibhusetha
https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2020/05/img-quote-06-1.jpg
Solution manager
Mr.Pat Puengjaroen
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2021/03/img-blue-corner-top-right-1-Recovered33.png
เราขับเคลื่อน

การให้บริการ อย่างรวดเร็ว

เพื่อติดตามคุณภาพของงาน และเข้าถึงปัญหาของระบบ ทั้งทางด้านอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์
0123456789001234567890%
Client Success
012345678900123456789001234567890+
Businesses Advised
012345678900123456789001234567890+
Guides Given
0123456789001234567890+
Awards Achieved
bt_bb_section_top_section_coverage_image
0123456789001234567890%
Client Success
012345678900123456789001234567890+
Businesses Advised
012345678900123456789001234567890+
Guides Given
0123456789001234567890+
Awards Achieved
บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Unicorn Development

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 91/183 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านพาทิโอ (แจ้งวัฒนะ-เมืองทองธานี)
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Email us
admin@unicorn.co.th
Call us
TEL. 02-504-4555
FAX. 02-504-4554
Request a Call Back
If you’d like to talk to our consulting team, contact us via the form and we’ll get back to you shortly.

  บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 91/183 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านพาทิโอ (แจ้งวัฒนะ-เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555064968
  Avantage
  Headquarters
  Visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea sharing installed base portals.
  Our locations
  Where to find us?
  https://unicorndevelopment.co.th/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map-1.png
  Get in touch
  facebook.com/unicorndev
  Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

  Copyright by Unicorn Development. All rights reserved.

  Copyright by Unicorn Development. All rights reserved.