อเมริกาขอข้อมูลโซเชียลมีเดียย้อนหลัง 5 ปี จากผู้สมัครวีซ่า

Jun 07, 2019
หากคุณต้องการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา คงต้องเตรียมแสดงข้อมูลตัวตนทางอินเทอร์เน็ตด้วยแล้ว เพราะสหรัฐอเมริกาได้ออกข้อบังคับให้ผู้สมัครวีซ่าทุกคนให้ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการคัดผู้อพยพและผู้มาเยือนเข้าประเทศภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์

กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ปรับแบบฟอร์มกรอกข้อมูลขอวีซ่าเข้าประเทศ โดยเพิ่มส่วนที่ให้ผู้สมัครส่วนใหญ่กรอกข้อมูลโซเชียลมีเดีย อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ ลงในแบบฟอร์มด้วย ในแบบฟอร์มก็จะมีรายชื่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลชื่อบัญชีที่ตนมีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นๆ ที่ตนใช้ได้ตามสมัครใจ

ก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกาขอข้อมูลประเภทนี้จากเฉพาะกลุ่มผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมผู้ก่อการร้าย จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการยืนยันตัวบุคคลและจับตาดูเหล่านักเคลื่อนไหวสุดโต่งที่แสดงอุดมการณ์ทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยป้องกันเหตุร้าย เช่น กรณีเหตุกราดยิงในเมืองซานเบอร์นาร์ดิโน

การปรับเปลี่ยนนี้ซึ่งได้รับการเสนอเมื่อเดือนมีนาคมปี 2561 จะกระทบต่อชาวต่างชาติประมาณ 15 ล้านคน ที่สมัครขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาในแต่ละปี แม้จะยังไม่แน่ชัดว่าจะมีผลเมื่อไร ทั้งนี้ นโยบายนี้ต้องอาศัยผู้สมัครวีซ่าให้กรอกข้อมูลตามความจริงด้วย มิเช่นนั้น อาจถูกดำเนินการตามมาตรการการเข้าเมืองขั้นเด็ดขาด แน่นอนว่า นโยบายนี้ย่อมกระทบต่อผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่ไม่ยินยอมเปิดเผยตัวตนออนไลน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ

SOURCE US NOW REQUIRES SOCIAL MEDIA INFO FOR VISA APPLICATIONS