E V E R Y W H E R E   Y O U   G O
  • slide01


UNICORN

Development Co.,Ltd.


องค์กรของเรามีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์จำหน่ายสินค้าและให้บริการในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม อย่างเต็มรูปแบบและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการงานด้าน Digital Transformation เช่น IoT, Big DATA, Blockchain และ AI รวมถึงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด เราจะไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่ เราพร้อมที่จะสร้างสรรค์เทคโนโลยีแห่งอนาคตเราจะพัฒนาสินค้าและการให้บริการให้สอดคล้องกับโลกในอนาคตที่กำลังเติบโตต่อไป

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ


ดูเพิ่มเติม

บริการของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตื่นตัว ตอบสนองรวดเร็ว และชัดเจน โดยพัฒนาบุคลากรของเรา
ให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างสรรค์งานโดยคำนึงถึงสภาพชีวิตของทุกคนในอนาคตดูเพิ่มเติม

แนะนำสำหรับคุณ

เรามุ่งมั่นทำงานโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารทั้งในและนอกองค์กรเพื่อให้เกิดความสามัคคี และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


ดูเพิ่มเติม